5 คาถาป้องกันผี รู้ไว้อุ่นใจ นอนไหนก็หายห่วง

5 คาถาป้องกันผี รู้ไว้อุ่นใจ นอนไหนก็หายห่วง

เวลาต้องไปนอนต่างจังหวัดหรือไปนอนต่างที่ หนึ่งในความกลัวที่เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งก็คือกลัวสิ่งลี้ลับหรือผี วิญญาณร้ายต่างๆ

คาถาที่ 1

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ

สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ

ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา

ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง

เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง

อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง

ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง

อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

คาถาที่ 2

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทโธ อะระหัง พุทธังรักษา

ธัมโม อะระหัง ธัมมังรักษา

สังโฆ อะระหัง สังฆังรักษา

ภูตผีทั้งหลาย คิดร้ายตัวข้า อะนันตา สูญเปล่า

คาถาที่ 3

ตั้งนะโม 3 จบ

“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”

คาถาที่ 4

ตั้งนะโม 3 จบ

พุท ธัง กันจะ ธรรมมัง กันจะ สังฆัง กันจะ นะระ นะจะ

พุทธะ คุณณัง ธรรมมะ คุณณัง สังฆะ คุณณัง

พุท โธ ภัณ ทะนะ จิตตัง

ธรรมโม ภัณ ทะนะ จิตตัง

สังโฆ ภัณ ทะนะ จิตตัง

เอวัง อายุตโต โส ตะลา อิติกันนะ อิติ กันนา

คาถาที่ 5

ตั้งนะโม 3 จบ

มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ

มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน

ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา

สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิ

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook