30 ข้อห้ามโบราณเกี่ยวกับบ้าน ทำแล้วเจ็บป่วย อายุสั้น!

30 Ancient Taboos About the House 1

30 ความเชื่อโบราณในการสร้างบ้าน เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนในปัจจุบันยึดหลักสืบต่อกันมา เพื่อเสริมสิริมงคล แต่จะมีอะไรบ้างต้องติดตาม!

30 Ancient Taboos About the House 2
 • ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามตำราโบราณ
  1. ห้ามสร้างขื่อใหญ่กว่าเสาบ้าน
  2. ห้ามทำช่องตรงกลางที่นอน
  3. ห้ามทำเรือนคร่อมกับต้นไม่ใหญ่
  4. ไม่ควรสร้างบ้านแบบเดียว กับศาลพระภูมิ
  (บ้านมี 2 ห้อง, มีฝา 1 ห้อง, ไม่มีฝา 1 ห้อง)
  5. ไม่ควรสร้างบ้านมีระเบียง 4 ด้าน เหมือนศาลาการเปรียญ
 • สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสร้างบ้าน และสิ่งที่ไม่ควรอยู่หน้าบ้าน
  6. ห้ามปลูกเรือนขวางทางของพระอาทิตย์
  7. ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง
  8. ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว
  9. เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง, หน้าต่าง 9 แห่ง และประตูไม่อยู่กลางบ้าน
  10. จำนวนบันไดห้ามใช้จำนวนคู่
  11. บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก
 • ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีไม่ควรทำ ตามความเชื่อโบราณในการสร้างบ้าน
  12. ไม่ควรให้หัวเตียง ชี้ทางทิศตะวันตก
  13. ไม่ควรนอนขวางกระดาน
  14. ห้ามให้น้ำพุและน้ำตก หันเข้าตัวบ้าน
  15. ห้ามทำทางลอดใต้ห้องน้ำ
  16.  สำหรับที่พักอาศัย ห้ามสร้างเป็นรูปตัว ” T “
  17. ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน “อกแตก”
  (เรือนอกแตก หมายถึง บ้านมีหลังคา 2 ข้าง มีร่องน้ำฝนระหว่างกลาง ซึ่งหลังคาบ้านแบบนี้มักจะทำให้น้ำรั่วซึมได้ง่ายเพราะระบายไม่ทัน)
30 Ancient Taboos About the House 3
 • แก้ฮวงจุ้ยต่างๆ ในบ้าน
  18. ไม่ควรสร้างภูเขาจำลองไว้ในบ้าน
  19. ไม่ควรสร้างประตูทางเข้าออกตรงที่ทางสามแพร่งหรือสี่แยก
  20. ห้ามใช้ช่อฟ้า, ใบระกา, เครื่องวัด และเครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน
  21. ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอไม้ใหญ่
  22. ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เรือนเงา
  23. ห้ามทำบันไดเวียนซ้าย
  24. ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ
  25. ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนรอบล้อมทั้งสี่ด้าน
 • ฮวงจุ้ยในห้องต่างๆ
  26. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในแนวเดียวกับประตูบ้าน
  27. ห้ามสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน
  28. ห้ามสร้างบันไดหรือห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้าน
  29. ห้ามสร้างบ้านใกล้กับแม่น้ำมากจนเกินไป
  30. ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดินหรือบ้าน

ขอบคุณแหล่งที่มา : theasianparent