29-31 ตุลาคม 65 ฤกษ์ขอพรเทวดา สำหรับ 4 ลัคนานี้

ฤกษ์ขอพรเทวดา 29-31 ตุลาคมนี้ ถึงคิว 4 ลัคนาราศีได้ใช้ “ฤกษ์งามยามดี” ที่เหมาะสำหรับทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ อธิษฐานขอพรเทวดา..

พระพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่ แต่ชาวพุทธให้เกียรติเทวดาสูงสุดเสมอ..

คนที่จะขอพรเทวดาได้ ต้องมีคุณสมบัติในการเป็น “คนดี” ก่อน จึงจะได้บัตรเชิญให้เข้าพบ..

การประจบเทวดา ไม่ใช่ทำได้ทุกวัน ไม่ใช่ทำได้ทุกคน..

  • ฤกษ์ประจบเทวดา 12 ลัคนา ครึ่งปีหลัง 2565

และในวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้ มี 4 ลัคนาราศี ถึงคิวขอพรเทวดา จึงนำมากำชับอีกครั้งสำหรับผู้ที่มีความเชื่อนี้เพื่อความสุขกายสบายใจ 

ได้แก่ 

ลัคนาราศี เมถุน

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

ลัคนาราศี ตุลย์

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

ลัคนาราศี ธนู

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

ลัคนาราศี กุมภ์

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

ใครที่ได้รับโอกาสนี้แล้ว ให้ตั้งมั่นในความดี ทั้งกาย วาจา ใจ.. แล้วไปเสริมสิริมงคลให้ชีวิตกัน!!

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook