22 ตุลาคม 2565 วันฟ้าอภัย เปิดวิธีไหว้ขอขมาฟ้าดิน

สามารถใช้โอกาสนี้ ขออภัยต่อฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้หลุดจากบ่วงนี้ได้ ผลบุญต่างๆ ที่ประกอบมาก็จะส่งผลมาถึงเราอย่างเต็มที่ สำหรับวันฟ้าอภัยนั้น

วิธีไหว้วันฟ้าอภัย วันฟ้าอภัยใช้อะไรบ้าง

 • ให้ทำพิธีกลางแจ้ง หรือไหว้ตามศาลเจ้าที่มีเสาทีกง
 • เตรียมโต๊ะทำพิธี โดยมีผลไม้ 5 อย่าง และของไหว้พวกขนมมงคล หรือจะใช้ส้ม 9 ผล (อย่างน้อย 4 ผล)
 • ใช้ธูปคนละ 9 ดอก

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าชื่อ… ขอขมาต่อฟ้าที่เคยล่วงเกิน ไม่ว่าจะเป็นชาติก่อน ชาตินี้ หรือชาติไหน ไม่ว่าโดยเจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะล่วงเกินโดย กาย วาจา ใจ ก็ตาม ข้าพเจ้าขอขมาต่อฟ้า ขอฟ้าจงให้อภัย (ห้ามขอพรใดๆ)

สำหรับวันฟ้าอภัย ไหว้ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 23.00 น.

โดยแต่ละปีเกิดนักษัตรก็มีเวลาที่ห้ามไหว้ด้วยเช่นกัน ดังนี้

 • ปีเกิด ระกา ห้ามไหว้เวลา 05.00 – 07.00 น.

 • ปีเกิด จอ ห้ามไหว้เวลา 07.00 – 09.00 น.

 • ปีเกิด กุน ห้ามไหว้เวลา 09.00 – 11.00 น.

 • ปีเกิด ชวด ห้ามไหว้เวลา 11.00 – 13.00 น.

 • ปีเกิด ฉลู ห้ามไหว้เวลา 13.00 – 15.00 น.

 • ปีเกิด ขาล ห้ามไหว้เวลา 15.00 – 17.00 น.

 • ปีเกิด เถาะ ห้ามไหว้เวลา 17.00 – 19.00 น.

 • ปีเกิด มะโรง ห้ามไหว้เวลา 19.00 – 21.00 น.

 • ปีเกิด มะเส็ง ห้ามไหว้เวลา 21.00 – 23.00 น.

 • หมายเหตุ ปีเกิดมะเมีย, ปีเกิดมะแม, ปีเกิดวอก ไหว้ได้ทุกเวลา

วันฟ้าอภัย ปี 2565 มีวันไหนบ้าง

 • วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565
 • วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565
 • วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565
 • วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook