โชคดี และ อาถรรพ์ ที่ถูกซ่อนไว้ในชุดตัวเลข 666

ไม่น่าเชื่อว่าแค่เลขชุดเดียวกันจะมีความหมายต่างกันแค่ข้ามซีกโลก ตัวเลขดังกล่าวได้แก่ เลขชุด 666 ซึ่งเป็นเลขที่มีความหมายเชิงบวกและเชิงลบ โดยในศาสนาคริสต์เลข 666 ดูออกจะเป็นด้านลบมากกว่าบวก

ในวัฒนธรรมจีนที่เลข 666 อ่านออกเสียงในภาษาจีนกลางคล้ายกับคำว่า “ราบรื่น” ส่วนเสียงอ่านในภาษาจีนแต้จิ๋วคล้ายกับคำว่า “ขยัน”  เลขชุด 666 จึงถือเป็นเลขมงคลที่นำความโชคดีมาให้ เช่น เมื่อวันที่ 6 เดือน 6 ปี ค.ศ.2006 ซึ่งมีเลขหกถึงสามตัว ทำให้หนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากเลือกวันดังกล่าวเป็นวันแต่งงาน อีกทั้งในภัตตาคารบางร้านจัดเมนูพิเศษราคา 666 บาทถือเป็นอาหารมงคลไปด้วยเลย

ไม่หมดเท่านั้น เลข 666 ยังเป็นเลขที่มีความพิลึกในทางคณิตศาสตร์เมื่อเราเรียงตัวเลข 1-9 และคั่นด้วยเครื่องหมาย + ตามสูตรดังนี้จะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ 666

 
  • 1+2+3+4+567+89 = 666
  • 123+456+78+9 = 666

ไม่เพียงเท่านั้นหากเรียงกลับกันจากมากไปน้อย 9-1 และใส่เครื่องหมาย+ ตามสูตรนี้ 9+87+6+543+21 ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 666 เช่นกัน

ความพิลึกทางคณิตศาสตร์ของ 666 ยังไม่หมดเท่านี้มีสูตรคิดคำนวณสนุกๆ อีกมากมายที่ทำให้เห็นความพิลึกของเลขชุด 666

ต้นเรื่อง : นิตยสารสารคดี กุมภาพันธ์ 2556 และ กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook