ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2566 ฤกษ์ออกรถ มีวันไหนบ้าง เช็กเลย

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2566 6 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับ ออกรถใหม่, จัดงานมงคล, ปลูกบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 9 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับ ทำบุญ, ปลูกบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่, เดินทาง 29 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับ การเจรจา, เดินทาง, ปลูกบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2566

  • 6 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับ ออกรถใหม่, จัดงานมงคล, ปลูกบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  • 9 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับ ทำบุญ, ปลูกบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่, เดินทาง
  • 29 มกราคม 2566 เหมาะสำหรับ การเจรจา, เดินทาง, ปลูกบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook