พิธีทุบมะพร้าวคืออะไร ทำไมต้องทุบมะพร้าว ที่งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ

สำหรับพิธีนี้ จะเรียกว่า ทุบมะพร้าว จะเริ่มขึ้นเมื่อราชรถคันสุดท้ายเริ่มเคลื่อนผ่าน ซึ่งสานุศิษย์ที่ไปร่วมงานจะทำงานปามะพร้าวที่เตรียมไว้ลงพื้นให้แตก เพราะมีความเชื่อว่า....

อีกหนึ่งพิธีสำคัญในงานจะอยู่ที่ขบวนราชรถคันที่ 5 ซึ่งเป็นราชรถขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี เพราะจะมีพิธีให้ “ทุบมะพร้าว” ขณะที่ราชรถเคลื่อนผ่าน สำหรับผู้ที่ไปงานเป็นครั้งแรก หรือผู้ที่สนใจในพิธีนี้ อาจจะมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องมีขั้นตอนดังกล่าว

สำหรับพิธีนี้ จะเรียกว่า ทุบมะพร้าว จะเริ่มขึ้นเมื่อราชรถคันสุดท้ายเริ่มเคลื่อนผ่าน ซึ่งสานุศิษย์ที่ไปร่วมงานจะทำงานปามะพร้าวที่เตรียมไว้ลงพื้นให้แตก เพราะมีความเชื่อว่า มะพร้าว เป็นผลไม้แห่งพระเจ้า ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สะอาด บริสุทธิ์ และเชื่อว่าการทุบมะพร้าวนั้น เป็นการแสดงถึงการทำลาย ละทิ้งอัตตาแด่พระองค์เทพเทวะ

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook