ผึ้งหลวง ทำรังคล้ายใบโพธิ์

Royal bees make nests like bodhi leaves 1

พบผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์บนพระมหาธาตุชเวดากอง วัดศรีจอมเรือง จังหวัดพะเยา สร้างความฮือฮาให้แก่ผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

Royal bees make nests like bodhi leaves 2

พบผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์บนพระมหาธาตุชเวดากอง (จำลอง) ที่วัดศรีจอมเรือง หรือ วัดจองคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งสร้างความฮือฮาให้แก่คณะผู้ที่ศรัทธา และผู้พบเห็นที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก

มหาธาตุชเวดากอง (จำลอง) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 แล้วเสร็จวันที่ 31 มกราคม 2562 รวมเวลาก่อสร้าง 4 ปี 9 เดือน เป็นการจำลององค์มหาธาตุชเวดากองจากเมียนมา ขนาด 24x24x36 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวชุมชนวัดศรีจอมเรือง และชาวเมียนมา ซึ่งอาศัยอยู่มากในจังหวัดพะเยา

หลังจากที่ผึ้งหลวงมาทำรัง ทำให้แปลกหูแปลกตากับผู้ที่ผ่านไปมาพบเห็นและคณะศรัทธาที่มาทำบุญที่วัด เนื่องจากผึ้งหลวงที่ทำรังบนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (จำลอง) ทำรังไม่เหมือนผึ้งหลวงชนิดอื่น โดยผึ้งหลวงจะทำรังห้อยและย้อยลงมา

แต่สำหรับผึ้งหลวงที่ทำรังบนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(จำลอง) ที่วัดศรีจอมเรืองนี้ ทำรังบนสุดติดกับองค์พระมหาเจดีย์คล้ายรูปใบโพธิ์ ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน จึงเป็นปรากฎการณ์ที่แปลก

ขอบคุณแหล่งที่มา : แนวหน้า