ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม 2565

ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม 2565

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2565

  • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook