บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเองเพื่อให้ปราศจากอุปสรรค

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง ก่อนอื่นเข้าใจก่อนว่าการแผ่เมตตาคืออะไร การแผ่เมตตาเป็นการสวดมนต์เพื่อทำให้เรามีสติ จิตใจสงบ อุทิศบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรรพสัตว์ สัมภเวสีได้รับบุญในส่วนนี้ไป นิยมสวดก่อนนอน ตอนทำบุญหรือตามที่ต้องการ

อะหัง สุขิโต โหมิ 

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ 

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ 

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ 

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 

ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

การสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เรามีสติอยู่กับตัว รู้คิดว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ที่สำคัญต้องคิดดี ทำดี พูดดีแล้วจะเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับตัวเอง

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : Sanook