ทำไมถึง ถวายน้ำอ้อย กับ ท้าวเวสสุวรรณ

ทำไมถึง ถวายน้ำอ้อย กับ ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

Contest "Offering Sugar Cane Juice" with "Tao Suwan"

อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับการ “ถวายน้ำอ้อย” เพื่อขอพรแก่ “ท้าวเวสสุวรรณ” แล้วสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมถึงต้องเป็น “น้ำอ้อย”

เชื่อว่าไม่มีสายมูคนไหนไม่รู้จัก ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง และอำนาจวาสนา ผู้ที่มีความศรัทธาต่างหลั่งไหลไปกราบไว้ขอพร หวังพึ่งพาบารมีของท้าวเวสสุวรรณช่วยประทานให้สิ่งที่ขอสำเร็จดั่งหวัง

ซึ่งเครื่องถวายสักการะที่นำไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่เห็นกันอย่างคุ้นตามากที่สุดก็คือดอกกุหลาบแดง น้ำแดง ผลไม้ต่างๆ และอีกสิ่งหนึ่งคือการ “ถวายน้ำอ้อย” แล้วสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมถึงต้องเป็น “น้ำอ้อย”  ไปหาคำตอบจากข้อสงสัยนี้กัน

Contest "Offering Sugar Cane Juice" with "Tao Suwan"

“น้ำอ้อย” เกี่ยวข้องอะไรกับ “ท้าวเวสสุววรณ” ?

ในทางพระพุทธศาสนานั้น ได้มีการกล่าวถึงตำนานอดีตชาติของ “ท้าวกุเวร” ว่า ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติ มีพราหมณ์นามว่า “กุเวร” ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนใจดี มีเมตตา มีอาชีพทำไร่อ้อย และแปรรูปผลผลิตด้วยการบีบน้ำอ้อยจากหีบคั้นขายเลี้ยงชีพ และครอบครัว ต่อมาเมื่อกิจการเจริญขึ้นจน ท้าวกุเวร ได้เป็นเจ้าของหีบคั้นบีบน้ำอ้อยถึง 7 หีบ ก็ได้สร้างที่พักสำหรับคนเดินทาง และทำการบริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่ผู้เดินทางตลอดจนอายุขัย และด้วยบุญกุศลที่ได้บริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานนั้น ทำให้กุเวรได้ไปเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกา ที่มีนามว่า “กุเวรเทพบุตร” ก่อนที่ต่อมาจะได้เทวาภิเษกเป็นผู้ปกครองดูแลพระนครด้านทิศเหนือ โดยมีนามว่า “ท้าวเวสสุวรรณ” นั่นเอง

การถวายน้ำอ้อย นั้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่นำมาจากความสอดคล้องกับตำนานของท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการขอพร หรือการบูชา นั่นคือการรักษาศีล 5 ประพฤติตนดี ไม่เอาเปรียบ รู้จักการแบ่งปัน และให้ทานอยู่เสมอ

ขอบคุณแหล่งที่มา :  sanook