ถวายสังฆทานเวียน ได้บุญหรือไม่?

นำสังฆทานนั้นไปถวายพระสงฆ์แต่ละรูป เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว สังฆทานดังกล่าวก็จะถูกนำกลับมาวางที่เดิมเวียนกันต่อๆ ไป

สังฆทานเวียน คืออะไร?

สังฆทานเวียน คือ สังฆทานที่ทางวัดมีจัดเตรียมไว้ให้สำหรับการถวายทำบุญแก่พระสงฆ์ โดยให้ถวายเป็นปัจจัยด้วยการหยอดตู้ทำบุญตามกำลังทรัพย์ แล้วค่อยนำสังฆทานนั้นไปถวายพระสงฆ์แต่ละรูป เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว สังฆทานดังกล่าวก็จะถูกนำกลับมาวางที่เดิมเวียนกันต่อๆ ไป

ถวายสังฆทานแบบเวียน จะได้บุญหรือไม่

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยว่าการทำสังฆทานเวียนนั้น จะได้บุญหรือไม่ เพราะสังฆทานนั้นเป็นการถวายในรูปแบบที่เวียนกันไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระวิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ได้ตอบข้อสงสัยนี้แก่ผู้ที่สอบถามเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ doisaengdham.org โดยระบุว่า

“เมื่อเราตั้งใจถวายปัจจัยใส่ตู้ มันก็สำเร็จเป็นบุญไปแล้ว บุญอยู่ที่ใจเราตั้งใจเสียสละทรัพย์ถวายแด่สงฆ์ จะถวายถังสังฆทานอีกหรือไม่ ก็ไม่มีผลอันใด ทางวัดจัดถังสังฆทานไว้ให้ ก็เพื่อให้ญาติโยมได้มีของถวายพระสงฆ์พอเป็นพิธีกรรมว่าได้ถวายสังฆทานแล้ว บุญย่อมเกิดจากปัจจัยที่โยมตั้งใจถวายใส่ตู้

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook