คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดทุกวัน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสิ่งดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดทุกวัน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสิ่งดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข อีกหนึ่งคาถาที่เชื่อว่าเมื่อสวดภาวนาเป็นประจำ จะช่วยให้ผู้สวด และครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดแต่เรื่องดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดทุกวัน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสิ่งดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

จากนั้นกล่าว

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง

ไม่ว่าจะเป็นการท่องคาถาบทใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำควบคู่กันไปเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตอย่างแน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook