ความเชื่อโบราณ ตุ๊กแกร้องตอนกลางวัน

gecko say hello

ความเชื่อโบราณ

ความเชื่อโบราณ : โดยปกติตุ๊กแกมักจะร้องในเวลากลางคืน หากตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ตามซองหลืยภายในบ้านร้องตอนกลางวัน ถือเป็นรางบอกเหตุร้าย เนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือ วิญญาณของปู่ย่า ตายายที่เสียชีวิตไปแล้วมาอาศัยอยู่ คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตราย หากตุ๊กแกร้องทักในเวลาตอนกลางวัน แปลว่าปู่ย่า ตายายมาเตือนว่ากำลังจะมีภัยมาถึงตัวเรา

reality

ความเป็นจริง

ความเป็นจริง : โดยปกติตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื่อยคลานประเภทที่ใช้ชีวิตอยู่ในเวลากลางคืน จะออกหากินแมลงตัวเล็กๆ ในช่วงเวลากลางคืน แต่มันก็ไม่แน่เสมอไป ตุ๊กแกอาจจะร้องเพื่อประกาศอนาเขตได้ในทุกเวลาหากมันเจอคน หรือสัตว์ตัวไหนที่มาล้วงล้ำอนาเขตของมัน อีกทั้งเสียง “ตั๊ก ตั๊ก ตั๊ก ตั๊กแก” ของมันจะดัง ค่อย หรือถี่แค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดหรือพันธุ์ของตุ๊กแก และอารมณ์ของมันในขณะนั้น อย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับตุ๊กแกร้องทักตอนวกลางวันนั้นเป็นความเชื่อของคนไทย ดังนั้นไม่เชื่อ ก็ไม่ควรลบหลู่

ขอบคุณแหล่งที่มา : central