การเข้าสักการะภายในวัดแขก (สีลม) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

การเข้าสักการะภายในวัดแขก (สีลม) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

สำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปสักการะองค์เทพของศาสนาฮินดูเพื่อขอพรในเรื่องต่างๆ ได้แนะนำขั้นตอนในการเข้าสักการะภายในวัดว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

การเข้าสักการะภายในวัดแขก (สีลม) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ขั้นตอนการเข้าสักการะภายในวัดแขก (สีลม) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตามเวลาดังนี้

  • วันจันทร์-พฤหัสบดี 06.00 – 20.00 น.
  • วันศุกร์ 06.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ 06.00 – 20.30 น.

ประตูเข้า-ออกวัด ให้ใช้ประตูทางฝั่งถนนปั้นเป็นหลัก

การเข้าสักการะภายในวัดแขก (สีลม) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

เดิมวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนี้เป็นสถานที่จำเพาะของผู้นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเปิดต้อนรับผู้สัญจรทุกคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา แต่มีข้อกำจัดบางประการตามหลักศาสนาฮินดู เช่น ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าวัด และห้ามสตรีในระหว่างมีรอบเดือนเข้าภายในบริเวณโบสถ์ เป็นต้น วัดแห่งนี้ยังคงมีพราหมณ์ผู้รู้พระเวททำพิธีประจำ

ผู้ศรัทธาทั้งชาวอินเดียและชาวไทยจะร่วมพิธีสวดภาวนาที่วัด ถือศีลและรับประทานเฉพาะพืชผักตลอด ช่วงเวลาดังกล่าว ในค่ำคืนของวันที่ 10 หรือวันวิชัยทัศมี จะมีการปิดถนนสีลม ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทร และถนนสุรศักดิ์เพื่อเปิดทางสำหรับขบวนแห่ราชรถเทวรูปต่างๆ

ให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้ขอพร นำขบวนด้วยพราหมณ์ประทับทรงพระแม่อุมา ทูนหม้อกลัศบรรจุทราย น้ำ เหรียญ และเครื่องบูชา ตามด้วยขบวนร่างทรงเจ้าแม่กาลี ร่างทรงขันทกุมาร ผู้ศรัทธาจำนวนมากจะมาตั้งโต๊ะบูชารอรับพระแม่ไปตลอดสองฝั่งถนน

ขอบคุณแหล่งที่มา : sanook